Kontakt

Diderfyn drivs som ett parallellprojekt och har flertal engagerade och involverade personer kopplade till sig. All kommunikation mellan gränser
sker till stor del av Tomas Carlsson vilket även är den som externt ansvarar för Diderfyn.

Kontakt sker på följande adress:
info@diderfyn.se